Inschrijfformulier

Leuk dat je op judo komt bij Dojo De Jong!
Vul onderstaand formulier in dan ben je ook officieel lid.
Met een rood sterretje is verplicht.

Voornaam / Achternaam
(Ruimte om gegevens te vermelden zoals allergieën, ziektes, medicijngebruik, etc.)
Meerdere keuze zijn mogelijk. Bij 2x per week judo bedraagt de contributie 25 euro p/m
1. De verschuldigde contributie dient aan het einde van een maand, uiterlijk de eerste les van de maand, voor de daaropvolgende maand te worden voldaan.
2. Minderjarige leden kunnen uitsluitend ingeschreven worden door hun ouder of wettelijke verzorgers.
3. Contributie Dojo De Jong seizoen 2022/2023 bedraagt € 15,00 per maand.
4. Dojo De Jong hanteert geen inschrijfgeld.
5. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van inschrijving.
6. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een schriftelijke opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
7. Contributie dient overgemaakt te worden op : NL82 INGB 0656 8595 55 t.n.v. A. de Jong o.v.v. Naam Lid/ Maand
8. Uw e-mailadres wordt op de Dojo de Jong mailing lijst gezet en uitsluitend gebruikt voor communicatie over judo-gerelateerde zaken.